Asociación Bodhicitta

Escola de l'Ésser

Mediateca Meditativa

Enciclopedia de Dharma

Coneixement ple / Intel·ligència

Coneixement ple / Intel·ligència

(Sànscrit: prajñā; Tibetà: ཤེས་རབ་ sherab)

 

És un dels cinquanta-un estats mentals definits en la literatura de l’Abhidharma. Segons l’Abhidharmasamuccaya [compendi d’Abhidharma], pertany al subgrup dels “cinc estats mentals que es determinen a través d’un objecte”.

 

Definicions

En el Khenjuk, tractat compost per Mipham Rinpotxé, es diu:

ཤེས་རབ་ནི་བརྟག་པའི་ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་སྟེ་སོམ་ཉི་ཟློག་པའི་ལས་ཅན་ནོ།

En català: La intel·ligència o discriminació consisteix a discernir completament el fenomen que s’examina. La seva funció és eliminar el dubte o la incertesa”. [1]

 

Traduccions alternatives

Aquest terme també es troba sovint traduït com a “saviesa”, . (Veure l’entrada “Saviesa” en aquesta Enciclopèdia de Dharma). Per exemple, d’acord amb David Karma Choepel: En altres ocasions s’ha traduït com a “saviesa”, “discerniment”, “coneixement suprem”, o s’ha deixat fins i tot sense traduir, però anglicitzat com “prajna”. Aquest terme es refereix tant a un factor mental ordinari present en cada cognició, com a la sisena transcendència o al ple coneixement transcendent (especialment en les escriptures i tractats del Mahayana). Encara que a primera vista poguessin semblar completament diferents, en els sutres, el Buddha els descriu com el que diferencia per complet entre el que és Dharma del que no és Dharma. En altres paraules, tenir aquest coneixement implica saber plenament què és veritat i què no ho és, o intel·ligència. La paraula anglesa “saviesa” sembla una bona traducció per al terme tibetà ཡེ་ཤེས་ yeshe, per la qual cosa és millor no usar-la en traduir ཤེས་རབ་ she rab, per a evitar confusions. El terme “discerniment” resulta bastant apropiat per a descriure el factor mental que acompanya a les cognicions ordinàries, per contra “discerniment transcendent” no resulta clarificador. Encara que “coneixement suprem” sigui una traducció molt literal de les explicacions tibetanes de l’etimologia de la paraula, sona bastant opac. Sent prajña la paraula original, ningú podria argumentar que el seu significat és incorrecte, però al no entendre-la directament els occidentals podrien pensar que es tracta d’una cosa exaltada i estrany, i no alguna cosa associada amb tot el que succeeix en les nostres ments. Per aquestes raons, “coneixement ple” pot ser la millor traducció.

 

Notes

[1] [Nota del Traductor] Aquesta traducció al català combina la traducció a l’anglès de Rigpa Translations i la d’ Erik Pema Kunsang. D’acord amb Rigpa Translations, l’elecció d’ “intel·ligència” per a traduir ཤེས་རབ་ sherab és adequada, ja que, segons el diccionari d’Oxford, prové del llatí intelligere, i es compon de inter ‘entre’ i legere ‘triar’. Erik Pema Kunsang va optar en aquest cas per “discriminació” per a traduir aquest terme en el context d’aquesta cita.

Ensenyances per a aprofundir

Vídeo: «Las 6 Paramitas. La sabiduría» – Xavier Puigdevall

Vídeo: «La sabiduría ve a todos los seres como iguales» – Phakchok Rinpoche

 

Crèdits

Traduït per l’equip de traducció de l’ Asociación Bodhicitta Escola de l’Ésser
de l’original Intelligence de Rigpa Wiki.
(https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Intelligence)
Publicat a l’Enciclopèdia de Dharma a l’abril de 2022.

Aquest mantra de vint-i-sis síl.labes pertany al Tantra arrel  de Mañjuśrī .
Quan es col.loca dins d’algun text, prevé que la persona que trepitgi
o passi per sobre d’aquest text, acumuli  karma negatiu.