Asociación Bodhicitta

Escola de l'Ésser

Mediateca Meditativa

Enciclopedia de Dharma

La llàntia pel camí cap a la il.luminació

La llàntia pel camí cap a la il·luminació

(Sànscrit Bodhipathapradīpa; tibetà བྱང་ཆུབ་ལམ་སྒྲོན་, changchub lam drön

La llàntia pel camí cap a la il·luminació és el tractat més famós i influent d’ Atisha, en el qual va definir els tres nivells de capacitat espiritual i, en només 68 versos, va establir les bases per a la tradició del lamrim [1]. 

Cites

ཆུང་ངུ་འབྲིང་དང་མཆོག་གྱུར་བའི། །
སྐྱེས་བུ་གསུམ་དུ་ཤེས་པར་བྱ། །

Has de saber que els éssers són de tres classes:
aquells de capacitat menor, intermèdia i suprema.

Atīśa, La llàntia pel camí cap a la il·luminació, 2ab

 

གང་ཞིག་ཐབས་ནི་གང་དག་གིས། །
འཁོར་བའི་བདེ་བ་ཙམ་དག་ལ ། །
རང་ཉིད་དོན་དུ་གཉེར་བྱེད་པ ། །
དེ་ནི་སྐྱེས་བུ་ཐ་མར་ཤེས། །

Aquells que s’esforcen per qualsevol mitjà
per a obtenir només els plaers del samsara
per a ells sols
aquestes persones es denominen individus “menors”.

Atīśa, La llàntia pel camí cap a la il·luminació, 3

 

སྲིད་པའི་བདེ་ལ་རྒྱབ་ཕྱོགས་ཤིང་། །
སྡིག་པའི་ལས་ལས་ལྡོག་བདག་ཉིད། །
གང་ཞིག་རང་ཞི་ཙམ་དོན་གཉེར། །
སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་འབྲིང་ཞེས་བྱ། །

Aquells que donen l’esquena als plaers mundans,
i eviten qualsevol acció nociva,
lluitant per la pau només per a ells mateixos
es diu que aquests individus són “intermedis”.

Atīśa, La llàntia pel camí cap a la il·luminació, 4

 

རང་རྒྱུད་གཏོགས་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས ། །
གང་ཞིག་གཞན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ཀུན ། །
ཡང་དག་ཟད་པར་ཀུན་ནས་འདོད ། །
སྐྱེས་བུ་དེ་ནི་མཆོག་ཡིན་ནོ ། །

Aquells que anhelen posar fi per complet
a tots els sofriments dels altres
a través dels sofriments de la seva pròpia experiència
individus com aquests són suprems.

Atīśa, La llàntia pel camí cap a la il·luminació, 5

 

 

Notes

[1] [Nota del Traductor] La paraula tibetana ལམ་རིམ་ lamrim significa literalment ‘camí gradual’, i en aquest context fa referència a l’aproximació pas a pas a les ensenyances segons ho va establir el gran Atisha en la seva obra més important La llàntia pel camí cap a la il·luminació, que van adoptar algunes de les escoles del budisme tibetà. (Traduït d’https://www.rigpawiki.org/index.php?title=lamrim).

 

Crèdits

Traduït per l’equip de traductors de l’ Asociación Bodhicitta Escola de l’Ésser
de l’original Lamp for the Path of Awakening  de Rigpa Wiki.
(https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Lamp_for_the_Path_of_Awakening)
Publicat a l’Enciclopèdia de Dharma el març de 2021.

Aquest mantra de vint-i-sis síl.labes pertany al Tantra arrel  de Mañjuśrī .
Quan es col.loca dins d’algun text, prevé que la persona que trepitgi
o passi per sobre d’aquest text, acumuli  karma negatiu.