Asociación Bodhicitta

Escola de l'Ésser

Mediateca Meditativa

Enciclopedia de Dharma

Siddha / Mahasiddha

Siddha / Mahasiddha

(Sànscrit siddha; tibetà གྲུབ་ཐོབ་ drubtop) / (Sànscrit mahāsiddha; tibetà གྲུབ་ཆེན་, drubchen)

Un siddha és un yogui o practicant tántrico que ha obtingut els siddhis o assoliments. Se’n diu mahasiddha a aquell que ha obtingut l’assoliment o siddhi suprem.

Els 84 mahasiddhas

Els cèlebres Vuitanta-quatre Mahasiddhas són els 84 mahasiddhas de l’Índia antiga les vides dels quals va relatar Abhayadatta:

 

Nom en tibetà Nom en sànscrit Nom en català [1]
     
1

ལཱུ་ཨི་པ།

Lūipa El qui Menja Agalles de Peix
2

ལཱི་ལ་པ།

Līlapa L’Hedonista Reial
3

བི་རཱུ་པ།

Virūpa El Mestre-Ḍākinī
4

ཌོམྦི་པ།

Ḍombipa El qui Cavalca Tigres
5

ཥ་ཝ་རི་པ།

Śavaripa El Caçador
6

ས་ར་ཧ།

Saraha El Gran Brahmán
7

ཀངྐཱ་རི་པ།

Kaṅkāripa El Vidu amb Mal d’Amors
8

མཱི་ན་པ།

Mīnapa L’Hindú Jonah
9

ཤྲཱི་གོ་རཀྵ་ནཱཐ྄།

Nāth Siddha Gorakṣa El Pastor Immortal
10

ཙཽ་རངྒི་པ།

Cauraṅgipa El Fillastre Desmembrat
11

ཝཱི་ཎཱ་པ།

Vīṇāpa El Músic
12

ཤཱནྟི་པ།

Śāntipa El Missioner Complaent
13

ཏནྟི་པ།

Tantipa El Teixidor Senil
14

ཙཱ་མཱ་རི་པ།

Cāmāripa El Sabater
15

ཁཌྒ་པ།

Khaḍgapa El Lladre Valent
16

ཀླུ་སྒྲུབ།

Nāgārjuna Nagarjuna
17

ནག་པོ་པ།

Kāṇhapa El Siddha Obscur
18

འཕགས་པ་ལྷ།

Āryadeva El d’Un Sol Ull
19

ཐ་ག་ན་པ།

Thaganapa El Mentider Compulsiu
20

ནཱ་རོ་པ།

Nāropa El Coratjós
21

ཥྱ་ལི་པ།

Śyalipa El Xacal-Iogui
22

ཏི་ལོ་པ།

Tilopa El Gran Renunciant
23

ཙ་ཏྲ་པ།

Catrapa El Captaire Afortunat
24

བྷ་དྲ་པ།

Bhadrapa El Brahman Exclusiu
25

དུ་ཁངྡྷི་པ།

Dukhaṅdhi El Recol.lector de Xatarra
26

ཨ་ཛོ་གི་པ།

Ajogi El Mandrós Rebutjat
27

ཀཱ་ལ་པ།

Kālapa El Foll Atractiu
28

དྷོ་བཱི་པ།

Dhobīpa El Rentador Savi
29

ཀངྐ་ཎ་པ།

Kaṅkaṇa El Siddha Rei
30

ཀམྦ་ལ་པ།

Kambala El Iogui Vestit de Manta Negra
31

ཌེངྒི་པ།

Ḍeṅgipa L’Esclau Brahmán de la Cortesana
32

བྷནྡེ་པ།

Bhandepa El Déu Envejós
33

ཏངྟེ་པ།

Taṅtepa L’Apostador
34

ཀུ་ཀྐུ་རི་པ།

Kukkuripa L’Amant dels Gossos
35

ཀུ་ཙི་པ།

Kucipa El Iogui de Coll Goll
36

དྷརྨ་པ།

Dharmapa L’Etern Estudiant
37

མ་ཧི་པ།

Mahipa L’Il.lustre
38

ཨ་ཙིངྟ་།

Aciṅta L’Ermità Avariciós
39

བ་བྷ་ཧ།

Babhaha L’Amant Lliure
40

ན་ལི་ན་པ།

Nalinapa El Príncep Autosuficient
41

ཞི་བ་ལྷ།

Śāntideva El Monjo Ociós
42

ཨིནྡྲ་བྷཱུ་ཏི།

Indrabhūti El Rei Siddha Il.luminat
43

མེ་ཀོ་པ།

Mekopa El Guru de Mirada Aterradora
44

ཀོ་ཊཱ་ལི་པ།

Koṭālipa El Guru Camperol
45

ཀམྤ་རི་པ།

Kamparipa El Ferrer
46

ཛཱ་ལནྡྷ་ར་པ།

Jālandhara L’Escollit de les Dakinis
47

རཱ་ཧུ་ལ།

Rāhula L’Ancià Rejovenit
48

དྷརྨ་པ།

Dharmapa (Gharbari) El Pandita Empenedit
49

དྷོ་ཀ་རི་པ།

Dhokaripa El Portador del Bol
50

མེ་དྷི་ནཱི།

Medhinī El Granjer Esgotat
51

པངྐ་ཛ་པ།

Paṅkajapa El Brahmán Nascut del Lotus
52

གྷ་ཎྚཱ་པ།

Ghaṇṭāpa El Campaner Cèlibe
53

ཛོ་གི་པ།

Jogipa El Siddha Pelegrí
54

ཙེ་ལུ་ཀ་པ།

Celukapa L’Esclau Revitalizat
55

གོ་དྷུ་རི་པ།

Godhuripa El Caçador d’Ocells
56

ལུ་ཙི་ཀ་པ།

Lucikapa L’Escapista
57

ནིརྒུ་ཎ་པ།

Nirguṇapa L’Idiota Il.luminat
58

ཛ་ཡཱ་ནནྡ།

Jayānanda Mestre Corb
59

པ་ཙ་རི་པ།

Pacaripa El Pastisser
60

ཙ་མྤ་ཀ

Campaka El Rei de les Flors
61

བྷི་ཀྵ་ན་པ།

Bhikṣanapa El Siddha amb Dues Dents
62

དྷི་ལི་པ།

Dhilipa El Comerciant Sibarita
63

ཀུམྦྷ་རི་པ།

Kumbharipa El Terrissaire
64

ཙ་རྦ་རི་པ།

Carbaripa L’Horroritzador
65

མ་ཎི་བྷ་དྲཱ།

Maṇibhadrā La Mestressa de Casa Feliç
66

མེ་ཁ་ལཱ།

Mekhalā La Germana Gran de Cap Tallat
67

ཀ་ན་ཁ་ལཱ།

Kanakhalā La Germana Petita de CapTallat
68

ཀི་ལ་ཀི་ལ་པ།

Kilakilapa El Bocamoll Exiliat
69

ཀནྟ་ལི་པ།

Kantalipa El Sastre Drapaire
70

དྷ་ཧུ་ལི་པ།

Dhahulipa El Cordiller Embullofat
71

ཨུ་དྷི་ལི་པ།

Udhilipa L’Home Ocell
72

ཀ་པཱ་ལ་པ།

Kapālapa El Portador de Calaveres
73

ཀི་ར་པཱ་ལ་པ།

Kirapālapa El Conqueridor Empenedit
74

ས་ཀ་ར།

Sakara El Nascut del Lotus
75

སརྦ་བྷཀྵ།

Sarvabhakṣa El Golafre
76

ནཱ་ག་བོ་དྷི།

Nāgabodhi El Lladre de Banyes Vermelles
77

དཱ་རི་ཀ་པ།

Dārikapa L’Esclau-Rei de la Prostituta del Temple
78

པུ་ཏ་ལི་པ།

Putalipa El Portador de la Ícona Captaire
79

ཨུ་པ་ན་ཧ།

Upanaha El Que Fa Botes
80

ཀོ་ཀི་ལི་པ།

Kokilipa L’Esteta Complaent
81

ཨ་ནངྒ་པ།

Anaṅgapa L’Estúpid Atractiu
82

ལཀྵྨཱིངྐ་རཱ།

Lakṣmīṅkarā La Princesa Boja
83

ས་མུ་དྲ།

Samudra El Bussejador de Perles
84

བྱཱ་ལི་པ།

Vyālipa L’Alquimista de la Cortesana

Notes

[1] [Nota del Traductor] Aquesta és una traducció lliure dels noms en anglès de la llista de Eighty-Four mahasiddhas de Rigpa Wiki.

 

 

Ensenyances per a aprofundir

 

 

 

Crèdits

Compilat, traduït i editat per l’equip de traducció de l’
Asociación Bodhicitta Escola de l’Ésser amb base a la següent bibliografia:
(1) Siddha En Rigpa Wiki:
https://www.rigpawiki.org/index.php?title=siddha
(2) Mahasiddha En Rigpa Wiki:
https://www.rigpawiki.org/index.php?title=mahasiddha
(3) Eighty-Four mahasiddhas En Rigpa Wiki:
https://www.rigpawiki.org/index.php?title=eighty-four_mahasiddhas
Publicat en l’Enciclopèdia de Dharma al febrer de 2023.

Aquest mantra de vint-i-sis síl·labes pertany al Tantra arrel  de Mañjuśrī .
Quan es col·loca dins d’algun text, prevé que la persona que trepitgi
o passi per sobre d’aquest text, acumuli  karma negatiu.