Asociación Bodhicitta

Escola de l'Ésser

Mediateca Meditativa

Enciclopedia de Dharma

Les quatre veritats dels Nobles

Les quatre veritats dels Nobles

(Sànscrit catvāryāryasatyā; tibetà འཕགས་པའི་བདེན་པ་བཞི་ phakpe denpa shi)

 

El Buddha posant en moviment la Roda del Dharma per primera vegada

El Buddha Shakyamuni va ensenyar les Quatre Veritats dels Nobles o les Quatre Realitats dels Aryes com a part central del que es va denominar com la primera posada en moviment de la roda del Dharma després d’assolir la il·luminació. Aquestes quatre són:

  • la veritat (o realitat) del sofriment (sànscrit duḥkha-satya; tibetà སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་ dukngel gyi donin pa), la qual ha d’entendre’s;
  • la veritat (o realitat) de l’origen del sofriment (sànscrit duḥkha-samudaya-satya; tibetà ཀུན་འབྱུང་བའི་བདེན་པ་ kün yungwe donin pa), la qual ha d’abandonar-se;
  • la veritat (o realitat) del cessament (sànscrit nirodha-satya; tibetà འགོག་པའི་བདེན་པ་ guegpe denpa), la qual ha de dur-se a terme, i
  • la veritat (o realitat) del camí (sànscrit mārga-satya; tibetà ལམ་གྱི་བདེན་པ་ lam gyi denpa), en la qual s’ha de confiar.[1]

Significat del terme

En el seu comentari a les quatre veritats dels nobles, titulat Prasannapadā (paraules clares), Chandrakirti diu:

Per tant, atès que és veritat solament per als nobles,
se la coneix com la veritat dels nobles.[2]

En el seu comentari de tòpics generals sobre l’Abhisamayalankara, Patrul Rinpotxé explica:

El Compendium on Determinations[3] diu:

Quin és el significat de “veritat”?
Té la característica de no estar en desacord amb les ensenyances,
i quan és vista, es converteix en la causa de la puresa completa.
Aquest és el significat de “veritat”.

El significat de la primera línia es refereix a l’objecte, és a dir, exactament com el Tathagata[4] ha ensenyat, els objectes són impermanents i altres, així és com són. El segon es refereix al subjecte, és a dir, quan els objectes es veuen exactament tal com són, es genera una ment inequívoca. Aquest és el significat del terme “veritat” per si mateix.

Respecte al significat de “les veritats dels nobles”, pel fet que els nobles veuen les veritats exactament com són, tant la seva ment com l’objecte percebut són veritat. Per tant, són les veritats dels nobles.

Pels éssers immadurs,[5] encara que de fet les coses siguin “reals”, pel fet que les seves ments no perceben aquesta realitat, no se’ls revela com a veritat.

Causa i efecte

Les quatre veritats poden dividir-se en dos parells de causa i efecte, coneguts com la causa i efecte de ‘completa aflicció’ o samsara, i la causa i efecte de ‘completa purificació’ o nirvana.

 

Setze aspectes de les Quatre Veritats dels Nobles

Sofriment
1. Sofriment (sànscrit duḥkha; tibetà སྡུག་བསྔལ་བ་ dukngalwa)
2. Impermanència (sànscrit anitya; tibetà མི་རྟག་པ་ mitakpa)
3. Buit (sànscrit śūnyatā; tibetà སྟོང་པ་ཉིད་ tongpa ñi)
4. Absència d’ego (sànscrit anātmaka; tibetà བདག་མེད་པ་ dak mepa)

Origen
5. Causa (sànscrit hetu; tibetà རྒྱུ་ gyu)
6. Origen (sànscrit samudaya; tibetà ཀུན་འབྱུང་ kün yung)
7. Sorgiment intens (sànscrit prabhava; tibetà རབ་སྐྱེ་ rab kye)
8. Condició (sànscrit pratyaya; tibetà རྐྱེན་ kyen)

Cessament
9. Pau (sànscrit śānta; tibetà ཞི་བ་ shiwa)
10. Cessament (sànscrit nirodha; tibetà འགོག་པ་ guegpa)
11. Perfecció (sànscrit praṇīta; tibetà གྱ་ནོམ་པ་ gya nompa)
12. Alliberament veritable (sànscrit niḥsaraṇa; tibetà ངེས་འབྱུང་ ngeyung)

Camí
13. Camí (sànscrit mārga; tibetà ལམ་ lam)
14. Apropiat (sànscrit nyāya; tibetà རིགས་པ་ rigpa)
15. Efectiu (sànscrit pratipatti; tibetà སྒྲུབ་པ་ drubpa)
16. Realment alliberador (sànscrit nairyāṇika; tibetà ངེས་འབྱིན་ ngeyin)

Notes

[1]

ནད་ནི་ཤེས་བྱ་ནད་ཀྱི་རྒྱུ་ནི་སྤང་བྱ་ལ། །
བདེ་གནས་ཐོབ་བྱ་སྨན་ནི་བསྟེན་པར་བྱ་བ་ལྟར། །
སྡུག་བསྔལ་རྒྱུ་དང་དེ་འགོག་པ་དང་དེ་བཞིན་ལམ། །

ཤེས་བྱ་སྤང་བྱ་རིག་པར་བྱ་ཞིང་བསྟེན་པར་བྱ། །

La malaltia ha de ser entesa, les seves causes eliminades,
el benestar ha d’assolir-se, i el medicament prendre’s.
De la mateixa manera, el sofriment, les seves causes, el seu cessament i el camí
hem d’entendre’l, eliminar-les, portar-lo a terme i confiar en ell, respectivament.

MaitreyaMahāyānottaratantra Śāstra, IV, 55

[2] Tibetà དེའི་ཕྱིར་འཕགས་པ་རྣམས་ཁོ་ན་ལ་དེ་བདེན་པའི་ཕྱིར་འཕགས་པའི་བདེན་པ་
[3] La segona secció del Yogacharabhumi.
[4] [Nota del Traductor] ‘Tathagata’ és un dels múltiples epítets del Buddha.
[5] [Nota del Traductor] En aquest context, els éssers immadurs són aquells la ment dels quals fins i tot no ha estat domada i per tant experimenten el samsara. En paraules de Pema Chödron: « El Buddha amb freqüència es referia als éssers sensibles com a nens o éssers immadurs o infantils. Som infantils en el sentit que constantment perseguim els objectes del nostre desig » (De Cutting Ties: The Fruits of Solitude, Revista Tricycle, Hivern 2005).

Ensenyances per a aprofundir

PDF: «Les quatre veritats dels nobles» – Khenpo Karthar Rinpotxé

Video: «Los cuatro pensamientos que reorientan la mente» – Xavier Puigdevall

Video: «La verdad del sufrimiento» – Xavier Puigdevall

Video: «¿Cómo superar el sufrimiento?» – Xavier Puigdevall

 

Crèdits

Traduït per l’equip de traducció de l’ Asociación Bodhicitta Escola de l’Ésser
de l’original Four Noble Truths de Rigpa Wiki.
(https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Four_Noble_Truths)
Publicat a l’Enciclopèdia de Dharma al decembre de 2021.

Aquest mantra de vint-i-sis síl.labes pertany al Tantra arrel  de Mañjuśrī .
Quan es col.loca dins d’algun text, prevé que la persona que trepitgi
o passi per sobre d’aquest text, acumuli  karma negatiu.