Asociación Bodhicitta

Escola de l'Ésser

Mediateca Meditativa

Enciclopedia de Dharma

El llinatge Chokling Tersar

Llum del sol brillant dels tres aspectes de la devoció.
Súplica a la llista de mestres arrel i del llinatge del Chokling Tersar.

Presentació del Llinatge Chokling Tersar

 

És gràcies als mestres que transmeten les ensenyances que podem contactar amb elles, aprendre com portar-les a la pràctica i obtenir-ne els seus fruits. D’aquí la importància del llinatge. Els mestres no sols ensenyen a través del que proclamen, sinó també a través del seu exemple, el qual ens serveix de guia i inspiració.

En el cas del llinatge Chokling Tersar, els seus tres fundadors principals van ser Jamyang Khyentse Wangpo, Jamgön Kongtrül i Chokgyur Lingpa. Diversos mestres i congregacions de practicants han rebut el Chokling Tersar a través de diversos llinatges de transmissió. D’entre ells, el llinatge que es descriu en la súplica «Llum del sol brillant dels tres aspectes de la devoció. Súplica a la llista de mestres arrel i del llinatge del Chokling Tersar» és un llinatge que es va originar principalment amb el gran tertön Chokgyur Lingpa i que va transmetre a membres del seu llinatge familiar. En aquest cas, Chokgyur Lingpa va transmetre tots els seus termas al seu fill Tsewang Norbu, qui a més va intercanviar molts empoderaments amb Jamyang Khyentse Wangpo i Khenpo Dargye, el deixeble proper de Chokgyur Lingpa. Tsewang Norbu va transmetre tots els llinatges que sustentava al seu nebot, Samten Gyatso, qui també va rebre instruccions i transmissions de la seva mare, Mayum Könchok Paldrön, que era la filla de Chokgyur Lingpa. Tots aquests llinatges Samten Gyatso els va transmetre al seu nebot i deixeble principal, Tulku Urgyen Rinpotxé. Així, Tulku Urgyen Rinpotxé sustentava totes les transmissions d’aquest llinatge en particular, i va rebre també nombroses transmissions de Dilgo Khyentse Rinpotxé.

Va haver-hi altres llinatges de transmissió del Chokling Tersar i, al llarg dels anys, molts mestres han contribuït a mantenir el llinatge. No tots ells s’esmenten aquí. Els principals mestres que van ajudar al tertön durant la seva vida van ser Jamyang Khyentse Wangpo, Jamgön Kongtrül, els Karmapas 15è i 16è, Khenpo Dargye i els fills de Chokgyur Lingpa: Tsewang Norbu i Tsewang Drakpa. Des de la defunció del tertön, el seu nét Terse Tulku, les encarnacions de Chokling, els seus fills i altres mestres han continuat el seu llinatge, incloent-hi a Tulku Urgyen Rinpotxé, el seu fill Chokling Rinpotxé, i el fill d’aquest, Phakchok Rinpotxé.

No podem oblidar a les dones del llinatge, en particular la consort de Chokgyur Lingpa, Dechen Chödrön, i la seva filla Mayum Könchok Paldrön, àvia de Tulku Urgyen Rinpotxé.

Per a conèixer més sobre aquest llinatge i inspirar-se en ell, existeix el llibre “Esplendor Iridiscente. Las memorias de Tulku Urgyen Rinpoche” que van inspirar l’esquema a continuació:

 

El llinatge Chokling Tersar

Padmasambhava

Rei Trisong Detsen

25 Deixebles

Yeshe Tsogyal

108 Tertöns

Jamyang Khyentse Wangpo
(1820-1892)

Chokgyur Dechen Lingpa
(1829-1870)

Jamgön Köngtrul Lodrö Thaye
(1813-1899)

+ Dechen Chödrön

Tsewang Norbu

Könchok Paldrön

Wangchok Dorye

+ Orgyen Chöpel

Samten Gyatso

Chime Dorye

Sang-Ngak

Terse Tulku

         + Karsa Yuri

+ Kunsang Dechen

Tulku Urgyen

+ Sönam Chödrön

Chökyi Nyima

Tsike Chokling

Tsoknyi Gyatso

Yongey Mingyur

+ Dechen Paldron

Kyabgön Phakchok

Dilgo Khyentse Yangsi

Referència:

The Great Tertön. The Life and Activities of Chokgyur Lingpa. Guru Padmasabhava, Chokgyur Lingpa, Jamyang Khyentse Wangpo, Jamgön Kongtrül, Orgyen Tobgyal Rinpoche y Phakchok Rinpoche. Lhasey Lotsawa Translations and Publications: 2016.

La informació per a la construcció d’aquest arbre del llinatge ha estat extreta
del llibre “Esplendor iridiscente. Las memorias de Tulku Urgyen Rinpoche” i
de l’Enciclopèdia de Dharma de l’Asociación Bodhicitta.