Asociación Bodhicitta

Escola de l'Ésser

Mediateca Meditativa

Enciclopedia de Dharma

Trenta-set factors de la il·luminació

Els trenta-set factors de la il·luminació

(Sànscrit saptatriṁṁa-bodhipkṣa-dharma; tibetà བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སུམ་ཅུ་རྩ་བདུན་ changchub ki chö sumchu tsedun)

Els trenta-set factors de la il·luminació són trenta-set pràctiques, disposades en set grups, que es practiquen i es perfeccionen en etapes específiques dels primers quatre dels cinc camins i són presents a partir de llavors com a qualitats de la il·luminació. Es poden trobar en el Sutra Mahaparinirvana de Buddha.

 

Són els següents:

1-4: Les Quatre Aplicacions de l’Atenció Plena (sànscrit catuḥ-smṛtyupasthāna; tibetà དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་པ་བཞི་ drenpa ñewar shakpa shi)

 1. el cos (sànscrit kāya-smṛtyupasthāna; tibetà ལུས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་ lü drenpa ñewar shak)
 2. les sensacions (sànscrit vedanā-smṛtyupasthāna; tibetà ཚོར་བ་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་ tsorwa drenpa ñewar shak)
 3. la ment (sànscrit citta-smṛtyupasthāna; tibetà སེམས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་ sem drenpa ñewar shak)
 4. els fenòmens (sànscrit dharma-smṛtyupasthāna; tibetà ཆོས་དྲན་པ་ཉེ་བར་བཞག་ chö drenpa ñewar shak)

5-8: Les Quatre Restriccions Genuïnes (sànscrit catvāri samyakprahāṇāni; tibetà ཡང་དག་པར་སྤོང་བ་བཞི་, yangdakpar pongwa shi)

 1. per tal d’evitar generar estats negatius que no hagin sorgit (tibetà མི་དགེ་བ་མ་སྐྱེས་པ་མི་བསྐྱེད་པ་ migewa makyepa mikyepa)
 2. per tal d’abandonar els estats negatius que han sorgit (tibetà མི་དགེ་བ་སྐྱེས་པ་སྤོངས་བ་ migewa kyepa pongwa)
 3. per tal de generar estats virtuosos que no han sorgit (tibetà དགེ་བ་མ་སྐྱེས་པ་བསྐྱེད་པ་ gewa makyepa kyepa)
 4. per tal de no permetre que cap estat virtuós que hagi sorgit es deteriori i per a desenvolupar-lo encara més (tibetà དགེ་བ་སྐྱེས་པ་སྤེལ་བ་ gewa kyepa pelwa)

9-12: Les Quatre Bases dels Poders Sobrenaturals (sànscrit caturṛddhipāda; tibetà རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་རྐང་པ་བཞི་, dzutrul gyi kangpa shi)

 1. entusiasme (sànscrit tanca amb clau; tibetà འདུན་པ་ dünpa)
 2. diligència (sànscrit vīrya; tibetà བརྩོན་འགྲུས་ tsön drü)
 3. atenció (sànscrit citta; tibetà སེམས་པ་ sempa)
 4. discerniment (sànscrit mīmāṃsā; tibetà དཔྱོད་པ་ pöpa)

13-17: Els Cinc Poders (sànscrit pañcendriya; tibetà དབང་པོ་ལྔ་, wangpo nga)

 1. fe (sànscrit śraddhā; tibetà དད་པ་ depa)
 2. diligència (sànscrit vīrya; tibetà བརྩོན་འགྲུས་ tsön drü)
 3. atenció plena (sànscrit smṛti; tibetà དྲན་པ་ drenpa)
 4. concentració (sànscrit samādhi; tibetà ཏིང་ངེ་འཛིན་ ting nge dzin)
 5. saviesa (sànscrit prajñā; tibetà ཤེས་རབ་ sherab)

18-22: Les Cinc Fortaleses (sànscrit pañcabala; tibetà སྟོབས་ལྔ་, tob nga)

 1. fe (sànscrit śraddhā; tibetà དད་པ་ depa)
 2. diligència (sànscrit vīrya; tibetà བརྩོན་འགྲུས་ tsön drü)
 3. atenció plena (sànscrit smṛti; tibetà དྲན་པ་ drenpa)
 4. concentració (sànscrit samādhi; tibetà ཏིང་ངེ་འཛིན་ ting nge dzin)
 5. saviesa (sànscrit prajñā, tibetà ཤེས་རབ་ sherab)

23-29: Els Set Elements per a la Il·luminació (sànscrit saptabodhyaṅga; tibetà བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་, changchub kyi yenlak dün)

 1. atenció plena (sànscrit smṛti; tibetà དྲན་པ་ drenpa)
 2. discerniment dels fenòmens (sànscrit dharmapravicaya; tibetà ཆོས་རབ་ཏུ་རྣམ་པར་འབྱེད་པ་ chö rabtu nampar chepa)
 3. diligència (sànscrit vīrya; tibetà བརྩོན་འགྲུས་ tsön drü)
 4. alegria (sànscrit prīti; tibetà དགའ་བ་ gawa)
 5. flexibilitat (sànscrit praśrabdhi; tibetà ཤིན་ཏུ་སྦྱངས་པ་ shintu changpa)
 6. samadhi (sànscrit samādhi; tibetà ཏིང་ངེ་འཛིན་ ting nge dzin)
 7. equanimitat (sànscrit upekṣā; tibetà བཏང་སྙོམས་ tangñom)

30-37: Els Vuit Aspectes de la Noble Sendera (sànscrit Āryāṣṭāṅgamārga; tibetà འཕགས་པའི་ལམ་ཡན་ལག་བརྒྱད་པ་, phakpe lam yenlak gyepa)

 1. visió correcta (sànscrit samyagdṛṣṭi; tibetà ཡང་དག་པའི་ལྟ་བ་ yangdakpe tawa)
 2. intenció (o pensament) correcta (sànscrit samyaksaṅkalpa; tibetà ཡང་དག་པའི་རྟོག་པ་ yangdakpe tokpa)
 3. discurs correcte (sànscrit samyagvāc; tibetà ཡང་དག་པའི་ངག་ yangdakpe ngak)
 4. acció (o conducta) correcta (sànscrit samyakkarmānta; tibetà ཡང་དག་པའི་ལས་ཀྱི་མཐའ་ yangdakpe lekyi tha)
 5. manteniment correcte (sànscrit samyagājīva; tibetà ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་ yangdakpe tsowa)
 6. esforç correcte (sànscrit samyagvyāyāma; tibetà ཡང་དག་པའི་རྩོལ་བ་ yangdakpe tsolwa)
 7. atenció plena correcta (sànscrit samyaksmṛti; tibetà ཡང་དག་པའི་དྲན་པ་ yangdakpe drenpa)
 8. concentració correcta (sànscrit samyaksamādhi; tibetà ཡང་དག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ yangdakpe ting nge dzin)

 

Traducció alternativa

 • trenta-set factors del despertar (Comitè de Traducció de Dharmachakra)

Ensenyances per a aprofundir

 

 

 

Crèdits

Traduït per l’equip de traducció de l’Asociación Bodhicitta Escola de l’Ésser
de l’original Thirty-seven factors of enlightenment de Rigpa Wiki.
(https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Thirty-seven_factors_of_enlightenment)
Publicat a l’Enciclopèdia de Dharma al gener de 2023.

Aquest mantra de vint-i-sis síl.labes pertany al Tantra arrel  de Mañjuśrī .
Quan es col.loca dins d’algun text, prevé que la persona que trepitgi
o passi per sobre d’aquest text, acumuli  karma negatiu.